Hà Tĩnh
05:00 - 05:30
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
05:30 - 06:00
Chương trình thời sự Tổng hợp
06:00 - 07:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
10:00 - 10:30
Chương trình phát thanh Tổng hợp
10:30 - 11:00
Chương trình Ca nhạc
11:00 - 11:30
Chương trình Thời sự và Âm nhạc
11:30 - 12:00
Chương trình Văn nghệ
12:00 - 13:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
16:00 - 16:30
Chương trình phát thanh Tổng hợp
16:30 - 17:00
Chương trình Ca nhạc
17:00 - 17:30
Chương trình Thời sự Tổng hợp
17:30 - 18:00
Chương trình Văn nghệ
18:00 - 19:00
Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.