VOV4 khu vực TP.HCM
04:45 - 06:30
Nhập hệ VOV1
06:30 - 07:00
Chương trình tiếng Chăm
07:00 - 10:30
Nhập hệ VOV1
10:30 - 11:00
Chương trình tiếng Chăm
11:00 - 12:00
Ca cổ, ca nhạc tiếng phổ thông…
12:00 - 12:30
Chương trình Thời sự tổng hợp
12:30 - 13:00
Chương trình Cổ nhạc
13:00 - 14:30
Nhập hệ VOV1
14:30 - 15:00
CT Phát thanh Tiếng Chăm
15:00 - 16:30
Nhập hệ VOV1
16:30 - 17:00
Chương trình ca nhạc
17:00 - 17:30
Chương trình Ca nhạc thiếu nhi
17:30 - 18:00
Chương trình Thời sự tổng hợp
18:00 - 20:00
Nhập hệ VOV1
20:00 - 20:30
CT Phát thanh Tiếng Chăm
04 : 30
Bạn có thể sử dụng thanh kéo trên để nghe lại chương trình mà bạn đã bỏ lỡ trong ngày hoặc các chương trình của những ngày trước bằng cách chọn lịch phía trên.